अॅल्युमिनियम आयत ट्यूब आकार

 

अॅल्युमिनियम आयत ट्यूब एक्सट्रूजन स्टॉकमध्ये मरते

 

 

आम्ही आधीच विकसित केलेल्या अॅल्युमिनियम आयत ट्यूब आकारांची यादी करतो.तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार खालील तक्त्यामधून निवड करू शकता.तुम्हाला सानुकूल आकार हवा असल्यास, आम्ही तुम्हाला मदत करू शकतो.


अॅल्युमिनियम आयत ट्यूब आकार सूची - विद्यमान मरतात
10 x 10 x 1 भिंत 40 x 30 x 1.3 भिंत 60 x 50 x 1.4 भिंत 80 x 44 x 3 भिंत 100 x 60 x 1.2 भिंत 150 x 100 x 1.8 भिंत
15 x 10 x 0.7 भिंत 40 x 30 x 1.5 भिंत 60 x 50 x 1.5 भिंत 80 x 50 x 0.8 भिंत 100 x 60 x 1.4 भिंत 150 x 100 x 2 भिंत
15 x 10 x 1 भिंत 40 x 30 x 1.85 भिंत 60 x 50 x 2 भिंत 80 x 50 x 1 भिंत 100 x 60 x 1.5 भिंत 150 x 100 x 2.5 भिंत
15 x 15 x 1 भिंत 40 x 30 x 3 भिंत 60 x 60 x 0.75 भिंत 80 x 50 x 1.4 भिंत 100 x 60 x 2 भिंत 150 x 100 x 3 भिंत
15 x 15 x 1.5 भिंत 40 x 40 x 0.7 भिंत 60 x 60 x 1 भिंत 80 x 50 x 2 भिंत 100 x 60 x 3 भिंत 150 x 100 x 5 भिंत
20 x 10 x 0.8 भिंत 40 x 40 x 0.8 भिंत 60 x 60 x 1.2 भिंत 80 x 50 x 2.5 भिंत 100 x 70 x 3 भिंत 150 x 120 x 2 भिंत
20 x 10 x 1 भिंत 40 x 40 x 0.9 भिंत 60 x 60 x 1.3 भिंत 80 x 50 x 3 भिंत 100 x 80 x 1.2 भिंत 150 x 120 x 3 भिंत
20 x 10 x 1.2 भिंत 40 x 40 x 1 भिंत 60 x 60 x 1.4 भिंत 80 x 60 x 0.9 भिंत 100 x 80 x 1.5 भिंत 150 x 150 x 2 भिंत
20 x 10 x 2 भिंत 40 x 40 x 1.2 भिंत 60 x 60 x 2 भिंत 80 x 60 x 1 भिंत 100 x 80 x 2 भिंत 150 x 150 x 2.5 भिंत
20 x 15 x 1 भिंत 40 x 40 x 1.4 भिंत 60 x 60 x 2.5 भिंत 80 x 60 x 1.1 भिंत 100 x 100 x 1.2 भिंत 150 x 150 x 2.7 भिंत
20 x 20 x 0.8 भिंत 40 x 40 x 1.5 भिंत 60 x 60 x 3 भिंत 80 x 60 x 1.2 भिंत 100 x 100 x 1.3 भिंत 150 x 150 x 3 भिंत
20 x 20 x 1 भिंत 40 x 40 x 2 भिंत 61 x 23 x 3 भिंत 80 x 60 x 2 भिंत 100 x 100 x 1.5 भिंत 150 x 150 x 5 भिंत
20 x 20 x 1.2 भिंत 40 x 40 x 3 भिंत ६१ x ३९ x ३ भिंत 80 x 80 x 1.2 भिंत 100 x 100 x 1.8 भिंत 160 x 20 x 1.5 भिंत
20 x 20 x 1.4 भिंत 45 x 35 x 1 भिंत 65 x 25 x 1.8 भिंत 80 x 80 x 1.4 भिंत 100 x 100 x 2 भिंत 160 x 40 x 1.5 भिंत
20 x 20 x 2 भिंत ४५ x ४५ x १.५ भिंत ६५ x ६५ x १.४ भिंत 80 x 80 x 1.5 भिंत 100 x 100 x 2.3 भिंत 160 x 40 x 2 भिंत
25 x 10 x 0.8 भिंत 50 x 10 x 1 भिंत ६९ x ६९ x १.८५ वॉल 80 x 80 x 1.6 भिंत 100 x 100 x 2.5 भिंत 160 x 50 x 1.5 भिंत
25 x 10 x 1 भिंत 50 x 10 x 1.6 भिंत 70 x 20 x 1 भिंत 80 x 80 x 1.8 भिंत 100 x 100 x 3 भिंत 160 x 60 x 1.5 भिंत
25 x 15 x 0.8 भिंत 50 x 10 x 1.8 भिंत 70 x 20 x 1.4 भिंत 80 x 80 x 2 भिंत 100 x 100 x 5 भिंत 160 x 80 x 1.8 भिंत
25 x 15 x 1 भिंत 50 x 15 x 1 भिंत 70 x 20 x 3 भिंत 80 x 80 x 3 भिंत 110 x 100 x 5 भिंत 160 x 80 x 3 भिंत
25 x 15 x 1.2 भिंत 50 x 15 x 1.5 भिंत 70 x 25 x 1.2 भिंत 84 x 72 x 1 भिंत 110 x 110 x 2 भिंत 160 x 100 x 2 भिंत
25 x 15 x 1.8 भिंत 50 x 20 x 0.8 भिंत 70 x 30 x 1 भिंत 85 x 25 x 2 भिंत 110 x 110 x 3 भिंत 160 x 100 x 3 भिंत
25 x 18 x 1.1 भिंत 50 x 20 x 1 भिंत 70 x 30 x 1.2 भिंत 85 x 85 x 2 भिंत 120 x 20 x 1 भिंत 160 x 120 x 3 भिंत
25 x 20 x 0.8 भिंत 50 x 20 x 1.2 भिंत 70 x 30 x 1.4 भिंत 90 x 20 x 1 भिंत 120 x 20 x 1.2 भिंत 160 x 160 x 2.5 भिंत
25 x 20 x 1 भिंत 50 x 20 x 1.4 भिंत 70 x 30 x 3 भिंत 90 x 20 x 2 भिंत 120 x 25 x 1.1 भिंत 180 x 30 x 1.5 भिंत
25 x 25 x 0.7 भिंत 50 x 20 x 1.5 भिंत 70 x 40 x 0.9 भिंत 90 x 23 x 1.2 भिंत 120 x 25 x 1.2 भिंत 180 x 30 x 2.5 भिंत
25 x 25 x 0.8 भिंत 50 x 20 x 1.8 भिंत 70 x 40 x 1.3 भिंत 90 x 25 x 2 भिंत 120 x 25 x 1.4 भिंत 180 x 50 x 1.8 भिंत
25 x 25 x 1 भिंत 50 x 20 x 2 भिंत 70 x 40 x 1.5 भिंत 90 x 30 x 0.8 भिंत 120 x 25 x 2 भिंत 180 x 50 x 3 भिंत
25 x 25 x 1.2 भिंत 50 x 25 x 0.8 भिंत 70 x 40 x 2 भिंत 90 x 30 x 1.2 भिंत 120 x 30 x 1 भिंत 180 x 60 x 1.8 भिंत
25 x 25 x 1.4 भिंत 50 x 25 x 1 भिंत 70 x 50 x 1 भिंत 90 x 30 x 2 भिंत 120 x 30 x 1.2 भिंत 180 x 60 x 3 भिंत
25 x 25 x 2 भिंत 50 x 25 x 1.2 भिंत 70 x 50 x 1.5 भिंत 90 x 40 x 2 भिंत 120 x 30 x 1.4 भिंत 180 x 80 x 1.8 भिंत
25 x 25 x 3 भिंत 50 x 25 x 1.5 भिंत 70 x 50 x 2 भिंत 90 x 50 x 1.2 भिंत 120 x 30 x 2 भिंत 180 x 80 x 3 भिंत
30 x 10 x 0.85 भिंत 50 x 25 x 2 भिंत 70 x 50 x 3 भिंत 90 x 50 x 2 भिंत 120 x 40 x 1.2 भिंत 180 x 90 x 1.8 भिंत
30 x 15 x 0.7 भिंत 50 x 25 x 3 भिंत 70 x 70 x 2 भिंत 90 x 60 x 2 भिंत 120 x 40 x 1.4 भिंत 180 x 90 x 3 भिंत
30 x 15 x 0.9 भिंत 50 x 30 x 0.7 भिंत 70 x 70 x 2.8 भिंत 90 x 70 x 1.2 भिंत 120 x 40 x 1.8 भिंत 180 x 100 x 2 भिंत
30 x 15 x 1 भिंत 50 x 30 x 0.8 भिंत 74 x 54 x 3 भिंत 90 x 90 x 1.5 भिंत 120 x 40 x 2 भिंत 180 x 100 x 3 भिंत
30 x 15 x 1.2 भिंत 50 x 30 x 1 भिंत ७४ x ७१ x ३ भिंत 90 x 90 x 1.8 भिंत 120 x 44 x 1.8 भिंत 180 x 120 x 2 भिंत
30 x 15 x 1.4 भिंत 50 x 30 x 1.2 भिंत 74 x 54 x 3 भिंत 90 x 90 x 2.5 भिंत 120 x 50 x 1.2 भिंत 180 x 120 x 3 भिंत
30 x 15 x 2 भिंत 50 x 30 x 1.5 भिंत 75 x 20 x 1.05 भिंत ९३ x ९३ x १.८५ वॉल 120 x 50 x 1.4 भिंत 180 x 150 x 2.5 भिंत
30 x 20 x 0.7 भिंत 50 x 30 x 1.8 भिंत 75 x 25 x 1.2 भिंत ९३ x ९३ x २ भिंत 120 x 50 x 2 भिंत 180 x 180 x 3 भिंत
30 x 20 x 0.8 भिंत 50 x 30 x 1.9 भिंत 75 x 25 x 1.5 भिंत 96 x 23 x 0.8 भिंत 120 x 60 x 1 भिंत 195 x 95 x 2 भिंत
30 x 20 x 1 भिंत 50 x 30 x 2 भिंत 75 x 25 x 2 भिंत 100 x 10 x 0.95 भिंत 120 x 60 x 1.1 भिंत 200 x 20 x 2 भिंत
30 x 20 x 1.2 भिंत 50 x 30 x 2.5 भिंत 75 x 50 x 1.2 भिंत 100 x 20 x 1 भिंत 120 x 60 x 1.2 भिंत 200 x 30 x 1.8 भिंत
30 x 20 x 1.4 भिंत 50 x 30 x 3 भिंत 75 x 50 x 1.4 भिंत 100 x 20 x 1.2 भिंत 120 x 60 x 1.8 भिंत 200 x 30 x 2 भिंत
30 x 20 x 1.5 भिंत 50 x 40 x 0.8 भिंत 75 x 50 x 1.8 भिंत 100 x 20 x 1.5 भिंत 120 x 60 x 1.9 भिंत 200 x 30 x 2.5 भिंत
30 x 20 x 1.8 भिंत 50 x 40 x 1 भिंत 75 x 50 x 2 भिंत 100 x 20 x 1.8 भिंत 120 x 60 x 2 भिंत 200 x 30 x 3 भिंत
30 x 20 x 2 भिंत 50 x 40 x 1.2 भिंत 76 x 25 x 1.2 भिंत 100 x 20 x 2 भिंत 120 x 60 x 3 भिंत 200 x 40 x 2 भिंत
30 x 25 x 1 भिंत 50 x 40 x 1.4 भिंत 76 x 25 x 1.4 भिंत 100 x 25 x 0.8 भिंत 120 x 60 x 5 भिंत 200 x 50 x 1.8 भिंत
30 x 25 x 1.4 भिंत 50 x 40 x 2 भिंत 76 x 25 x 1.5 भिंत 100 x 25 x 1 भिंत 120 x 70 x 2.5 भिंत 200 x 50 x 2 भिंत
30 x 25 x 3 भिंत 50 x 50 x 0.7 भिंत 76 x 25 x 2 भिंत 100 x 25 x 1.2 भिंत 120 x 80 x 2 भिंत 200 x 50 x 2.5 भिंत
30 x 30 x 0.8 भिंत 50 x 50 x 0.8 भिंत ७६ x ४४ x ०.७५ वॉल 100 x 25 x 1.5 भिंत 120 x 80 x 3 भिंत 200 x 50 x 3 भिंत
30 x 30 x 1 भिंत 50 x 50 x 0.9 भिंत ७६ x ४४ x ०.८ भिंत 100 x 25 x 1.8 भिंत 120 x 100 x 1.8 भिंत 200 x 50 x 3.9 भिंत
30 x 30 x 1.2 भिंत 50 x 50 x 1 भिंत ७६ x ४४ x १ भिंत 100 x 25 x 2 भिंत 120 x 100 x 3 भिंत 200 x 60 x 2 भिंत
30 x 30 x 1.5 भिंत 50 x 50 x 1.2 भिंत ७६ x ४४ x १.२ भिंत 100 x 30 x 0.8 भिंत 120 x 120 x 2 भिंत 200 x 80 x 1.9 भिंत
30 x 30 x 1.8 भिंत 50 x 50 x 1.4 भिंत ७६ x ४४ x २ भिंत 100 x 30 x 1 भिंत 120 x 120 x 3 भिंत 200 x 80 x 2 भिंत
30 x 30 x 2 भिंत 50 x 50 x 1.5 भिंत ७६ x ४४ x ३ भिंत 100 x 30 x 1.2 भिंत 140 x 25 x 1.2 भिंत 200 x 80 x 2.8 भिंत
30 x 30 x 3 भिंत 50 x 50 x 1.8 भिंत ७६ x ७६ x १ भिंत 100 x 30 x 1.4 भिंत 140 x 40 x 1.5 भिंत 200 x 80 x 3 भिंत
३४.५ x २३.५ x १ भिंत 50 x 50 x 1.9 भिंत ७६ x ७६ x १.४ भिंत 100 x 30 x 1.5 भिंत 140 x 40 x 2.5 भिंत 200 x 100 x 2 भिंत
35 x 10 x 1 भिंत 50 x 50 x 2 भिंत ७६ x ७६ x २ भिंत 100 x 30 x 1.8 भिंत 140 x 50 x 1.5 भिंत 200 x 100 x 2.5 भिंत
35 x 15 x 1.4 भिंत 50 x 50 x 2.5 भिंत 80 x 20 x 1 भिंत 100 x 30 x 2 भिंत 140 x 50 x 2.5 भिंत 200 x 100 x 3 भिंत
35 x 35 x 1 भिंत 50 x 50 x 3 भिंत 80 x 20 x 1.5 भिंत 100 x 30 x 2.5 भिंत 140 x 60 x 1.5 भिंत 200 x 100 x 4 भिंत
35 x 35 x 1.5 भिंत 50 x 50 x 4 भिंत 80 x 20 x 2 भिंत 100 x 38 x 2 भिंत 140 x 60 x 2.5 भिंत 200 x 100 x 5 भिंत
35 x 35 x 2 भिंत ५५ x ५५ x २.५ भिंत 80 x 25 x 0.8 भिंत 100 x 40 x 0.8 भिंत 140 x 70 x 1.5 भिंत 200 x 120 x 2.5 भिंत
35 x 35 x 3 भिंत 60 x 15 x 1 भिंत 80 x 25 x 1 भिंत 100 x 40 x 1 भिंत 140 x 70 x 2.5 भिंत 200 x 120 x 3 भिंत
38 x 25 x 0.8 भिंत 60 x 20 x 0.85 भिंत 80 x 25 x 1.2 भिंत 100 x 40 x 1.2 भिंत 140 x 72 x 1.6 भिंत 200 x 150 x 2.5 भिंत
38 x 25 x 1 भिंत 60 x 20 x 0.9 भिंत 80 x 25 x 1.4 भिंत 100 x 40 x 1.5 भिंत 140 x 80 x 1.8 भिंत 200 x 150 x 3 भिंत
38 x 25 x 1.5 भिंत 60 x 20 x 1 भिंत 80 x 25 x 2 भिंत 100 x 40 x 1.8 भिंत 140 x 80 x 3 भिंत 200 x 200 x 2.3 भिंत
38 x 25 x 2 भिंत 60 x 20 x 1.1 भिंत 80 x 30 x 0.8 भिंत 100 x 40 x 1.9 भिंत 140 x 100 x 1.8 भिंत 200 x 200 x 2.5 भिंत
38 x 38 x 1 भिंत 60 x 20 x 1.2 भिंत 80 x 30 x 1 भिंत 100 x 40 x 2 भिंत 140 x 100 x 3 भिंत 200 x 200 x 3 भिंत
38 x 38 x 1.5 भिंत 60 x 20 x 1.4 भिंत 80 x 30 x 1.2 भिंत 100 x 44 x 1 भिंत 140 x 140 x 2 भिंत 250 x 30 x 2.4 भिंत
40 x 10 x 1 भिंत 60 x 20 x 1.5 भिंत 80 x 30 x 1.3 भिंत 100 x 44 x 1.2 भिंत 140 x 140 x 3 भिंत 250 x 30 x 3 भिंत
40 x 10 x 1.2 भिंत 60 x 20 x 1.8 भिंत 80 x 30 x 1.5 भिंत 100 x 44 x 1.4 भिंत 145 x 25 x 2 भिंत 250 x 50 x 2.3 भिंत
40 x 10 x 1.8 भिंत 60 x 25 x 1 भिंत 80 x 30 x 2 भिंत 100 x 44 x 1.5 भिंत 150 x 30 x 1.5 भिंत 250 x 50 x 3 भिंत
40 x 15 x 1 भिंत 60 x 25 x 1.1 भिंत 80 x 30 x 2.2 भिंत 100 x 44 x 2 भिंत 150 x 30 x 2.5 भिंत 250 x 100 x 2.5 भिंत
40 x 15 x 1.5 भिंत 60 x 25 x 1.8 भिंत 80 x 35 x 1.5 भिंत 100 x 45 x 1 भिंत 150 x 40 x 1.5 भिंत 250 x 100 x 3 भिंत
40 x 20 x 0.7 भिंत 60 x 30 x 0.8 भिंत 80 x 40 x 0.7 भिंत 100 x 50 x 0.8 भिंत 150 x 40 x 2.5 भिंत 250 x 100 x 3.2 भिंत
40 x 20 x 1 भिंत 60 x 30 x 1 भिंत 80 x 40 x 0.8 भिंत 100 x 50 x 0.85 भिंत 150 x 50 x 1.5 भिंत 250 x 150 x 3.5 भिंत
40 x 20 x 1.2 भिंत 60 x 30 x 1.2 भिंत 80 x 40 x 0.9 भिंत 100 x 50 x 0.9 भिंत 150 x 50 x 1.7 भिंत 250 x 200 x 3 भिंत
40 x 20 x 1.5 भिंत 60 x 30 x 1.5 भिंत 80 x 40 x 1 भिंत 100 x 50 x 0.95 भिंत 150 x 50 x 2 भिंत 250 x 250 x 4 भिंत
40 x 20 x 2 भिंत 60 x 30 x 2 भिंत 80 x 40 x 1.2 भिंत 100 x 50 x 1 भिंत 150 x 50 x 2.5 भिंत 260 x 20 x 2.3 भिंत
40 x 20 x 3 भिंत 60 x 30 x 2.5 भिंत 80 x 40 x 1.4 भिंत 100 x 50 x 1.1 भिंत 150 x 50 x 3 भिंत 300 x 50 x 3 भिंत
40 x 20 x 5 भिंत 60 x 35 x 1.2 भिंत 80 x 40 x 1.5 भिंत 100 x 50 x 1.2 भिंत 150 x 60 x 1.5 भिंत 300 x 100 x 3 भिंत
40 x 25 x 1 भिंत 60 x 40 x 0.9 भिंत 80 x 40 x 1.8 भिंत 100 x 50 x 1.4 भिंत 150 x 60 x 2.5 भिंत 300 x 100 x 3.6 भिंत
40 x 25 x 1.2 भिंत 60 x 40 x 1.2 भिंत 80 x 40 x 2 भिंत 100 x 50 x 1.5 भिंत 150 x 60 x 4 भिंत 300 x 150 x 3.6 भिंत
40 x 25 x 1.4 भिंत 60 x 40 x 1.4 भिंत 80 x 40 x 3 भिंत 100 x 50 x 1.8 भिंत 150 x 75 x 1.82 भिंत 300 x 200 x 4 भिंत
40 x 25 x 1.5 भिंत 60 x 40 x 2 भिंत 80 x 44 x 0.8 भिंत 100 x 50 x 2 भिंत 150 x 75 x 2 भिंत 300 x 300 x 4.6 भिंत
40 x 30 x 0.9 भिंत 60 x 40 x 3 भिंत 80 x 44 x 1 भिंत 100 x 50 x 2.3 भिंत 150 x 80 x 1.5 भिंत 400 x 100 x 4.5 भिंत
40 x 30 x 1 भिंत 60 x 45 x 1.2 भिंत 80 x 44 x 1.2 भिंत 100 x 50 x 3 भिंत 150 x 80 x 1.8 भिंत 400 x 200 x 5.75 भिंत
40 x 30 x 1.1 भिंत 60 x 45 x 1.8 भिंत 80 x 44 x 1.4 भिंत 100 x 50 x 5 भिंत 150 x 80 x 2 भिंत 500 x 100 x 6 भिंत
40 x 30 x 1.2 भिंत 60 x 50 x 1 भिंत 80 x 44 x 2 भिंत 100 x 60 x 1 भिंत 150 x 80 x 3 भिंत 500 x 200 x 5 भिंत